Aangifte PB voor forfaitaire belastingplichtigen

De aangifte in de personenbelasting van de "forfaitaire belastingplichtigen" dient uiterlijk op woensdag 10 december 2014 te worden ingediend, zowel voor de papieren versie als voor de elektronische aangifte via Tax-on-web.

De forfaitaire landbouwers hebben tijd tot 10 januari 2015.