Aangifteformulier BNI / natuurlijke personen

Het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) voor het aanslagjaar 2014 werd door het FOD Financien gepubliceerd in het Staatsblad van 28 augustus 2014.

De nieuwe aangifte verschilt op heel wat punten ten opzichte van deze van vorig jaar. De papieren aangifteformulieren worden eind september 2014 door de belastingadministratie verstuurd.

De uiterste datum voor het indienen van de aangifte BNI/nat. pers. werd bepaald op 12 november 2014, zowel voor de papieren aangifte als via Tax-on-web.