Afschaffing papieren maaltijdcheques

Het KB van 29 juni 2014 (B.S. 24 juli 2014) bepaalt dat vanaf 1 januari 2016 de papieren maaltijdcheques afgeschaft worden.