Begunstigingsclausule in een levensverzekering

De begunstigingsclausule "wettelijke erfgenamen" in uw levensverzekeringscontract is onderworpen aan de nieuwe bepalingen van artikel 110/1 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst.

Deze wet bepaalt dat indien de wettelijke erfgenamen als begunstigden werden aangeduid in uw levensverzekeringscontract, het verzekerd kapitaal bij overlijden voortaan (sinds 5 maart 2014) zal worden uitgekeerd aan de nalatenschap.

Dit kan grote gevolgen met zich meebrengen:

  • het verzekerd kapitaal wordt uitgekeerd volgens de gewone erfrechtelijke regels en dus niet in gelijke delen aan de wettelijke erfgenamen;
  • er wordt rekening gehouden met een eventueel testament;
  • eventuele schuldeisers van de nalatenschap kunnen aanspraak maken op het kapitaal.