Circulaire antimisbruikbepaling

De programmawet van 29 maart 2012 voerde een nieuwe antimisbruikbepaling in. In de registratie- en de successierechten is de nieuwe antimisbruikbepaling van toepassing op de rechtshandelingen of het geheel van rechtshandelingen die éénzelfde verrichting tot stand brengt, die zijn gesteld vanaf 1 juni 2012. Een circulaire van 19 juli 2012 bevat een aanvullende commentaar over de aanwezigheid of niet van fiscaal misbruik op deze nieuwe bepaling. De circulaire lijst een aantal gevallen op die, al dan niet, als fiscaal misbruik worden beschouwd op het vlak van registratie- en successierecht.