Fiscale gunstmaatregelen voor jonge voetballers

Voor jonge voetballers die minstens 16 jaar maar jonger dan 26 jaar zijn, heeft de fiscus een gunsttarief ingevoerd. De eerste schijf van het inkomen van 18.520 euro (aanslagjaar 2014, inkomsten 2013) wordt slechts belast tegen 16,5%.

Indien ouder dan 26 jaar, worden de inkomsten uit een sportieve nevenactiviteit belast tegen het tarief van 33%. Het totaal bruto belastbaar beroepsinkomen dat zij behalen uit een andere beroepsactiviteit, moet groter zijn dan het totaal bruto belastbaar beroepsinkomen dat zij behalen uit het geheel van hun activiteiten als sportbeoefenaar.

Ook voor de voetbalclub geldt een vrijstelling. Deze hoeft slechts 20% van de bedrijfsvoorheffing door te storten. Het saldo, zijnde 80%, dient de club te investeren in de opleiding van de jonge sportbeoefenaars. Dit omvat zowel de bezoldigingen van de sportbeoefenaars als van de personenen belast met de opleiding, de begeleiding of de ondersteuning.