Fiscus zal zich (een beetje) soepeler opstellen tijdens btw-controles

De btw-administratie heeft een nieuwe aanschrijving gepubliceerd (2017/C/64) waarin zij lijkt aan te geven dat het recht op aftrek niet zal worden geweigerd louter omdat een wettelijke vermelding niet op de factuur staat.

De huidige wetgeving bepaalt dat het recht op aftrek van btw enkel kan worden uitgeoefend op voorwaarde dat een regelmatige factuur (met alle wettelijke vermeldingen) kan worden voorgelegd.

Het Europese Hof van Justitie heeft in het verleden al een paar keer geoordeeld dat vooral naar de materiële voorwaarden voor het recht moet worden gekeken en dat de loutere formaliteiten niet al te streng mogen worden toegepast.

Met de nieuwe aanschrijving schikt de btw-administratie zich naar deze Europese rechtspraak.

Maar in de aanschrijving legt de btw-administratie nog steeds voorwaarden op om het recht op aftrek van btw te kunnen toepassen. Het is nog steeds van belang om een verbeterend stuk of andere stavingsstukken (contracten, bestelbons, ...) voor te leggen om het recht op aftrek van btw te kunnen toepassen. Bovendien geldt de versoepeling sowieso niet in geval van fraude of misbruik.

Het blijft dus toch van belang om na te gaan of u correcte facturen ontvangt.