Geregistreerde kassa - update

Hieronder een samenvatting van de besproken punten op de ministerraad van 26/04/2013:

 

- Verplichte invoering van de geregistreerde kassa vanaf eind 2015. Vrijwillige invoering vanaf 01/01/2014 welke resulteert in een lastenverlaging voor 5 werknemers. => lastenverlaging op voltijds vast personeel van 500,00 EUR per personeelslid per kwartaal voor max 5 werknemers (verhoging naar 800 EUR indien werknemer jonger is dan 26 jaar). Belangrijk is dat er een registratie verplicht is van het personeel via de kassa.

- Onafhankelijk van het kassasysteem wordt het systeem van gelegenheidsarbeid ingevoerd vanaf 01/10/2013 welke vrij kan gebruikt worden in de ganse horeca. (ook voor cafés): de werkgever mag gedurende 100 dagen per jaar een extra inzetten waarvoor er bijdragen moeten betaald worden op een forfait van 7,50 EUR per uur (max 45 EUR / dag). Dit wordt niet verhoogd voor zon- en feestdagen. De werkgever houdt 33% bedrijfsvoorheffing af. Werknemers mogen gedurende 50 dagen (bovenop de andere 50 dagen van vakantiejob, ...) in dit systeem werken.