Hervorming S-BVBA

De ministerraad van midden september 2013 heeft volgende besluiten getroffen inzake de S-BVBA:

 

- de termijn van 5 jaar wordt afgeschaft voor verplichte omvorming naar een volwaardige BVBA. Het minimumkapitaal dient dus niet opgetrokken te worden tot 18.550,00 EUR.

- er is geen verplichting tot omvorming wanneer de S-BVBA > 5 werknemers heeft aangeworven.

 

Desondanks deze maatregelen, heeft de S-BVBA ernstige nadelen. De banken & leveranciers zijn echter wantrouwig omdat er maar een beperkt kapitaal aanwezig is. Om het risico in te perken, vragen ze vaak bijkomende (persoonlijke) waarborgen, waardoor de aansprakelijkheidsbeperking wordt doorprikt.