Hervorming sociale bijdragen

Vanaf 01/01/2015 zou er een nieuwe berekeningswijze in voege moeten treden voor de sociale bijdragen.

Voorlopig worden de sociale bijdragen betaald over de inkomsten van 3 jaar terug.

De hervorming zou als doel hebben om de sociale bijdragen te laten afstemmen over de inkomsten van het jaar zelf. Dit houdt in vanaf waneer de zelfstandige een verhoging van zijn inkomsten verwacht, zal hij het bedrag van de bijdragen kunnen verhogen. De zelfstandige die wordt geconfronteerd met een verlaging van zijn inkomsten in vergelijking met zijn inkomsten van 3 jaar geleden, zal mits akkoord van zijn sociaal verzekeringsfonds, minder kunnen betalen.