Hogere boete voor wie btw niet of te laat betaalt

Sinds 01/07/2012 is er een boete verschuldigd van 15% in plaats van 10% bij laattijdige of geen betaling