Indieningstermijn aangifte rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners/vennootschappen

De indieningstermijn voor de aangiften rechtspersonenbelasting en belasting niet-inwoners / vennootschappen, die normaal loopt tot 30 september 2014, wordt verlengd tot 22 oktober 2014.

Dit zowel voor de papieren aangiften als via Biztax.