Investeringsaftrek voor KMO's

Sinds 1 januari 2014 werd de gewone investeringsaftrek (IA) voor KMO’s opnieuw ingevoerd. Het tarief is vastgelegd op 4%. De investeringsaftrek geldt enkel voor ‘kleine’ vennootschappen in de zin van art. 15 W.Venn.

Concreet: indien uw vennootschap investeert in vaste activa tijdens 2014 en 2015, kan ze bovenop de afschrijvingen, genieten van een extra fiscale aftrek van 4% van de aanschaffings- of beleggingswaarde.

Beperkingen:

1) tijdelijk en alleen voor KMO’s:

De investeringsaftrek (IA) kan alleen toegepast worden voor investeringen die in 2014 of 2015 gedaan worden.  Bovendien kunnen alleen ‘kleine’ vennootschappen in de zin van art. 15 W. Venn. genieten van de IA.

2) ‘corebusiness’-investeringen:

De investering in materiële of immateriële vaste activa dient rechtstreeks verband te houden met de bestaande of geplande economische werkzaamheid die door uw KMO wordt uitgeoefend. Alle activa uitgesloten van de notionele interestaftrek (NI), zijn ook uitgesloten van de IA.

3) Geen cumul met notionele interestaftrek (NI):

Indien u in het jaar van de investering ervoor kiest om de IA toe te passen, dan heeft u voor datzelfde boekjaar geen recht op de notionele interestaftrek (NI). U dient dus uit te rekenen wat het voordeligst is.

4) slechts 1 jaar overdraagbaar:

Indien de vennootschap te weinig winst behaalt in het boekjaar 2014 om de IA te kunnen benutten, kan deze slechts éénmalig worden overgedragen naar het volgend boekjaar.