Loonbonus - nieuwe regels

Vanaf inkomstenjaar 2013 is er boven de reeds bestaande werkgeversbijdrage van 33%, eveneens een werknemersbijdrage van 13,07% verschuldigd.

Het principe bruto = netto wordt dus verlaten.

Dit telt eveneens voor de loonbonus slaande over 2012, welke uitbetaald wordt in 2013.

Er is namelijk geen overgangsmaatregel voorzien door de regering.