Nieuwe omzetdrempel voor BTW-kwartaalaangiftes

Vanaf 1 januari 2014 zijn kwartaalaangiftes mogelijk indien:

  • de jaaromzet, exclusief btw, voor de volledige economische activiteit niet meer bedraagt dan € 2.500.000,00;
  • de jaaromzet, exclusief btw, niet meer bedraagt dan € 250.000,00 voor het geheel van de leveringen van:
    • energieproducten bedoeld in artikel 415, § 1 van de programmawet van 27 december 2004;
    • toestellen voor mobiele telefonie en computers alsmede hun randapparatuur, toebehoren en onderdelen;
    • landvoertuigen uitgerust met een motor onderworpen aan de reglementering betreffende de inschrijving.
  • Het drempelbedrag voor intracommunautaire leveringen is vervangen door de bepaling dat belastingplichtigen die maandelijks  een BTW-opgave moeten doen van hun intracommunautaire handelingen (krachtens art. 53sexies, § 1 W.BTW.) uitgesloten zijn van kwartaalaangiftes.

De wijziging is van toepassing met ingang van 1 januari 2014.