Uitnodiging door fiscus om buitenlandse rekeningen te melden aan NBB

De fiscus zal de belastingplichtigen met buitenlandse rekeningen een uitnodiging sturen om de vereiste info over deze rekeningen te melden aan het Centraal Aanspreekpunt (CAP) van de Nationale Bank van België. Het gaat om de buitenlandse rekeningen die werden aangegeven in de PB-aangifte voor de aanslagjaren 2012, 2013 en 2014.

De belastingplichtigen kunnen de gegevens ten vroegste vanaf 1 november 2014 melden aan het CAP.