Verbetering ingediende aangiften?

De aangiften m.b.t. vennootschapsbelasting / rechtspersonenbelasting / belasting niet-inwoners – vennootschappen die u via Biztax heeft ingediend, kan u nog verbeteren. 

Dit kan éénmalig, steeds via Biztax en voor het verstrijken van de aangiftetermijn. Evenwel op voorwaarde dat de aangifte nog niet ingekohierd is.