Voordeel van alle aard voor gratis bewoning naar omlaag?

De Tijd komt met het nieuws dat Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) de belasting voor bedrijfsleiders die gratis in een woning van hun vennootschap wonen, zal verlagen.

Zowel het hof van beroep in Gent en als het hof van beroep in Antwerpen hadden al geoordeeld dat er geen verschil mag zijn tussen het voordeel van alle aard voor gratis bewoning dat een bedrijfsleider geniet ten opzichte van het voordeel van alle aard dat een werknemer geniet. Deze arresten gelden enkel voor de behandelde zaken en hebben geen algemene draagwijdte.

Om de rechtsonzekerheid weg te werken, beslist Van Overtveldt nu om het onderscheid ongedaan te maken. Dat betekent een belastingverlaging voor enkele tienduizenden Belgen die een woning ter beschikking krijgen van hun werkgever. ‘Daardoor worden bedrijfsleiders nu terug op een realistisch voordeel belast in plaats van op een doorgaans veel te hoog voordeel’, zegt Van Overtveldt.

Wordt vervolgd...

 

Bron: https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/federaal/van-overtveldt-maakt-di-rupo-s-belastingverhoging-voor-woningen-ongedaan/9989605.html