Wijziging BTW-regels vanaf 01/01/2013

Vanaf 01/01/2013 zijn er terug een aantal wijzigingen op vlak van de BTW-wetgeving.

BTW-aftrek op bedrijfsmiddelen                   

Principe:

Vanaf 01/01/2013 is voor bedrijfsmiddelen de regeling op het vlak van beperking van de BTW volgens het beroepsmatig gebruik, definitief van kracht.

Personenwagens:

Het is van groot belang om telkens de beginstand op 01/01 en de eindstand op 31/12 van de kilometers te noteren (eventueel bewijs aan de hand van foto) en ons te bezorgen zodat wij het beroepsmatig gebruik juist kunnen vaststellen.

Leveringsdatum / factuurdatum                                   

Vanaf 2013 wordt het verplicht om expliciet op de factuur te zetten wanneer u de goederen precies geleverd heeft of wanneer u die bepaalde dienst verricht heeft.

Zelfs indien de datum van de facturatie en de levering hetzelfde zijn, moeten deze 2 data’s afzonderlijk worden vermeld.

Voorbeeld:

  • Levering: 19/12/2012 bij klant in Antwerpen
  • Facturatie: 25/12/2012

Zonder deze twee data (facturatie & levering) is de factuur vanaf 01/01/2013 niet meer conform de BTW-wetgeving en is de BTW niet meer aftrekbaar.

Authenticiteit factuur                      

Vanaf 01/01/2013 volstaat een factuur niet langer om automatisch recht op de BTW-aftrek uit te oefenen.

U moet beschikken over verantwoordingsstukken om de “waarachtigheid” van de factuur aan te tonen en te bewijzen dat het niet om een fictieve factuur gaat.

Voorbeelden:

  • Bestelbonnen
  • Leveringsdocumenten
  • Vrachtdocumenten

Uitreiking factuur                              

Tot en met 31/12/2012 moet de factuur uitgereikt worden uiterlijk de vijfde werkdag van de maand volgend op de maand waarin het belastbare feit heeft plaatsgevonden.

Vanaf 01/01/2013 wordt dit uiterlijk de vijftiende kalenderdag van de maand volgend op de maand waarin het belastbare feit heeft plaatsgevonden.

Voorbeeld:

Levering: 30/01/2013 => facturatie uiterlijk op 15/02/2013!

 

Verhoogde boetes  (reeds van kracht sinds 01/07/2012)

 

Niet indiening BTW-aangifte

1.000,00 EUR

Niet tijdig indiening van BTW-aangifte

100,00 EUR per aangifte EN per maand vertraging met een maximum van 1.000,00 EUR

Niet vermelden juiste gestructureerde mededeling bij betaling

50,00 EUR

Toevallige onregelmatigheid bij invulling BTW-aangifte

80,00 EUR per aangifte

Andere onregelmatigheden bij invulling BTW-aangifte

500,00 EUR per aangifte

Niet indiening van jaarlijkse BTW-listing

3.000,00 EUR

Laattijdig indiening jaarlijkse BTW-listing (max 3 maand)

Nihil listing: 50,00 EUR

Anders 25,00 EUR per afnemer met een minimum van 75,00 EUR en een maximum van 1.500,00 EUR

Laattijdig indiening jaarlijkse BTW-listing (max 9 maand)

Nihil listing: 150,00 EUR

Anders 75,00 EUR per afnemer met een minimum van 225,00 EUR en een maximum van 2.250,00 EUR

Ontbrekende gegevens op BTW-listing (tijdig ingediend)

150,00 EUR per ontbrekend gegeven met een maximum van 1.350,00 EUR

Niet indienen van intracommunautaire listing (ICL)

3.000,00 EUR

Laattijdig indienen van ICL: maximum 2 maand vertraging

25,00 EUR per te vermelden persoon met een minimum van 75,00 EUR en een maximum van 1.500,00 EUR

Laattijdig indienen van ICL: maximum 6 maand vertraging

75,00 EUR per te vermelden persoon met een minimum van 225,00 EUR en een maximum van 2.250,00 EUR

Laattijdig indienen van ICL: vanaf 6 maand vertraging

3.000,00 EUR

Ontbrekende gegevens op ICL (tijdig ingediend)

150,00 EUR per ontbrekend gegeven met een maximum van 1.350,00 EUR

Laattijdige opmaak van een factuur

Minimaal 50,00 EUR, maximum 500,00 EUR

 

Het is dus van zeer groot belang om telkens uw documenten uiterlijk 10 dagen voor de wettelijke indieningstermijn te bezorgen, zodat wij de wettelijke formaliteiten tijdig kunnen verrichten.