Diensten

Wij begeleiden de klant bij tal van juridische formaliteiten die een onderneming op vandaag moet nakomen. Een greep uit de meest voorkomende diensten:

 • het voeren van de boekhouding
 • het opmaken van jaarrekeningen
 • het geven van advies op fiscaal, boekhoudrechtelijk en vennootschapsrechtelijk vlak
 • het opmaken en invullen van aangiftes in de personenbelasting,
 • vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en B.T.W.-aangiftes
 • oprichten, fusies, splitsingen, ontbinden en vereffenen van vennootschappen
 • opmaken van allerlei overeenkomsten zoals huurovereenkomsten
 • kopen en verkopen van aandelen en handelsfonds
 • opvolging in familiale ondernemingen
 • aandeelhoudersovereenkomsten
 • het verdedigen van de klant bij controles uitgevoerd door de fiscus en het opmaken en verdedigen van bezwaarschriften
 • gerechtelijke opdrachten als (gerechts)deskundige.
Ons kantoor is lid van het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten (IAB).